ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจฉีดไขมัน สำหรับผู้ที่สนใจ

รู้ก่อนตัดสินใจฉีดไขมัน การฉีดไขมันเป็นการเสริมความงามรูปแบบหนึ่งที่ไดรับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะสามารถทำได้ง่าย ประหยัดเวลา และราคาถูกกว่าการทำศัลยกรรม แต่ก่อนฉีดไขมันควรศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ ให้ละเอียดเสียก่อน เพื่อความปลอดภัยแก่ตนเอง ข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดไขมัน การฉีดไขมันเป็นการเอาไขมันส่วนเกินจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายออกมา แล้วนำไปผ่านกระบวนการการฆ่าเชื้อและสกัดเอาเฉพาะไขมันดีที่เป็นประโยชน์เข้ามาฉีดใส่ในร่างกาย โดยส่วนที่สามารถฉีดได้จะต้องเป็นส่วนที่ไม่อยู่ใกล้เส้นประสาท และเป็นส่วนที่มีพื้นที่ในการฉีดไขมันเข้าไป การฉีดไขมันนี้จะไม่สามารถฉีดได้เยอะตามที่ต้องการ แต่จะขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่างในร่างกายว่าสามารถเติมไขมันเข้าไปได้ปริมาณมากเท่าไร ทำให้ไม่สามารถควบคุมขนาดหลังการฉีดได้อย่างแน่นอน บริเวณที่เหมาะกับการฉีดไขมัน ร่างกายคนเรามีหลายส่วนที่สามารถเติมเต็มได้โดยการฉีดไขมันเข้าไป โดยจะเน้นพื้นที่ที่มีว่างเพียงพอให้ไขมันเข้าไปอาศัยอยู่เพิ่มได้ บริเวณที่นิยมฉีด ได้แก่ ใบหน้า…